Atelierul
Atelier de filosofie și antropologie medicală
Schiţa prezentării Atelierului din 20 ianuarie 2016
By Admin - Monday 11 January 2016 - 07:52:32
COMUNICAREA NONVERBALĂ (medic-pacient)

Ştefan PETRA, sociolog principal,
Direcţia de Sănătate Publică, Cluj

Comunicarea non-verbală reprezintă o cale de comunicare deosebit de importantă în relaţia dintre oameni în general, deci şi în relaţia medic-pacient, în condiţiile în care, de obicei ea este subconştientă, rareori fiind folosită conştient, premeditat.
Cercetările sistematice asupra comunicării non-verbale sunt de dată relativ recentă, doar de 2-3 decenii şi, în consecinţă, cunoştinţele referitoare la ea sunt vagi, inconsistente, inclusiv în rândul medicilor.
Relaţia medic-pacient este o relaţie fundamentală în actul medical, de ea depinzând, în ultimă instanţă atât posibilitatea punerii unui diagnostic corect, cât şi certitudinea că tratamentul, indicaţiile medicului vor fi urmate de către pacient.
Relaţia medic-pacient poate şi trebuie fi îmbuntăţită, caz în care comunicarea non-verbală poate aduce servicii atât medicului cât şi pacientului.
Cunoştinţele medicului asupra comunicării non-verbale trebuiesc mult dezvoltate, îmbunătăţite, fie prin pregătirea de bază a acestuia, în cadrul facultăţii de profil, fie ulterior, pentru generaţiile mai vârstnice, prin cursuri, seminarii, dezbateri în mass media.
În particular, comunicarea non-verbală poate fi întrebuinţată de către medic în diverse forme:
a) perceperea atitudinii pacientului faţă de boala sa şi faţă de medic (prin gesturi, paralimbaj, privire, expresia feţei ş.a.); b) perceperea mesajelor non-verbale ale pacientului privind starea lui socială generală, profesională, situaţia materială, problemele personale, starea generală de spirit şi de sănătate; c) transmiterea unor semne şi semnale pozitive în scopul stabilirii unei relaţii de încredere; d) întrebuinţarea comunicării non-verbale pentru cunoaşterea, prevenirea şi aplanarea diferendelor posibile, a unei stări conflictuale ori a insatisfacţiilor pacientului; e) găsirea unor forme adecvate de transmitere a mesajelor non-verbale pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a pacientului.
Read/Post Comment: 0   printer friendly  
Go to page   <<        >>  


Theme created by Free-Source.net